افتتاحیه نخستین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان

تاریخ :‌ 97/10/30       عکاس : اکبر صادقی

افتتاحیه نخستین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان


چابهار

نظرات بینندگان