سفر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به نمایندگی از ریاست محترم جمهور به شهرستان علی آباد کتول

تاریخ :‌ 97/10/25       عکاس : ابراهیم مختاری

سفر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به نمایندگی از ریاست محترم جمهور به شهرستان علی آباد کتول


مرتضی بانک

نظرات بینندگان