بازدید معاون اول رییس جمهور به همراه مرتضی بانک مشاور رییس جمهور از منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس

تاریخ :‌ 97/09/21       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید معاون اول رییس جمهور به همراه مرتضی بانک مشاور رییس جمهور از منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس


بندر عباس

نظرات بینندگان