نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 97/09/18       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


ارس

نظرات بینندگان