مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 97/09/14       عکاس : حسین تهوری

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش


کیش

نظرات بینندگان