نشست خبری مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 97/09/10       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست خبری مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند


بانک

نظرات بینندگان