مراسم نهمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران در کیش

تاریخ :‌ 97/09/06       عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم نهمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران در کیش


کیش ایر شو

نظرات بینندگان