مرتضی بانک نماینده رییس جمهور در افتتاح فرودگاه و چند پروژه در سفر استانی رییس جمهور به استان آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 97/08/29       عکاس : ابراهیم مختاری

مرتضی بانک نماینده رییس جمهور در افتتاح فرودگاه و چند پروژه در سفر استانی رییس جمهور به استان آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو


ماکو

نظرات بینندگان