بازدید مرتضی بانک از منطقه آزاد ماکو به منظور افتتاح پروژه ها

تاریخ :‌ 97/08/29       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک از منطقه آزاد ماکو به منظور افتتاح پروژه ها


ماکو

نظرات بینندگان