نشست ارائه گزارش عملكرد منطقه آزاد ماكو در حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 97/08/29       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست ارائه گزارش عملكرد منطقه آزاد ماكو در حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


ماکو

نظرات بینندگان