بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور از منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 97/08/09       عکاس : رامین مقدم

بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور از منطقه آزاد انزلی


انزلی

نظرات بینندگان