نشست اجراي آزمايشي سامانه مكانيزه كميسيون تعيين ارزش افزوده( سيفام) در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

تاریخ :‌ 97/08/05       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست اجراي آزمايشي سامانه مكانيزه كميسيون تعيين ارزش افزوده( سيفام) در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي


سیفام

نظرات بینندگان