سومين نشست شورای هماهنگي مديران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور

تاریخ :‌ 97/08/01       عکاس :

روز اول از سومين نشست شورای هماهنگي مديران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور برگزار شد.


مناطق آزاد

نظرات بینندگان