حضور مرتضی بانک در مراسم ترحیم مرحومه فاطمه زندبار، والده محسن و پرویز اسماعیلی

تاریخ :‌ 97/07/22       عکاس : ابراهیم مختاری

حضور مرتضی بانک در مراسم ترحیم مرحومه فاطمه زندبار، والده محسن و پرویز اسماعیلی


بانک

نظرات بینندگان