شانزدهمین اجلاس «استقامت ملی در تولید و خدمات» با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/07/16       عکاس : ابراهیم مختاری

شانزدهمین اجلاس «استقامت ملی در تولید و خدمات» با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد


دبیرخانه

نظرات بینندگان