نشست تخصصی معاونان فنی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 97/07/14       عکاس : اکبر صادقی

نشست تخصصی معاونان فنی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار


چابهار

نظرات بینندگان