روز دوم نشست شفاف سازی و تعیین تکلیف فرآیند سیستمی واردات فرآورده های سلامت محور (تولیدی و وارداتی) از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سامانه TTAC

تاریخ :‌ 97/07/10       عکاس : ابراهیم مختاری

روز دوم نشست شفاف سازی و تعیین تکلیف فرآیند سیستمی واردات فرآورده های سلامت محور (تولیدی و وارداتی) از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سامانه TTAC


سازمان غذا و دارو

نظرات بینندگان