جلسه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد با مدیران وزارت خارجه

تاریخ :‌ 97/07/07       عکاس : ابراهیم مختاری

جلسه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد با مدیران وزارت خارجه


دبیران

نظرات بینندگان