نشست بررسي عملكرد منطقه آزاد قشم با حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و دبيرشورايعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 97/07/07       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست بررسي عملكرد منطقه آزاد قشم با حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و دبيرشورايعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


قشم

نظرات بینندگان