نشست بررسی مسائل آموزش و پرورش مناطق آزاد با حضور معاون وزیر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/07/04       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست بررسی مسائل آموزش و پرورش مناطق آزاد با حضور معاون وزیر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد


دبیرخانه

نظرات بینندگان