بازدید سلطان زوی مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 97/06/13       عکاس : وحید هوت

بازدید سلطان زوی مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان از منطقه آزاد چابهار


چابهار

نظرات بینندگان