دیدار مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد با سلطان زوی مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان

تاریخ :‌ 97/06/11       عکاس : ابراهیم مختاری

دیدار مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد با سلطان زوی مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان


بانک

نظرات بینندگان