سفر «داود سلطان زوی» مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان و هیات همراه به ایران

تاریخ :‌ 97/06/10       عکاس : ابراهیم مختاری

سفر «داود سلطان زوی» مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان و هیات همراه به ایران


چابهار

نظرات بینندگان