حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در آئین افتتاح پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس به مناسبت هفته دولت

تاریخ :‌ 97/06/09       عکاس : ابراهیم شبانی

حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در آئین افتتاح پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس به مناسبت هفته دولت


ارس

نظرات بینندگان