افتتاح پروژه های عمرانی و صنعتی منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 97/06/09       عکاس : رامین مقدم

افتتاح پروژه های عمرانی و صنعتی منطقه آزاد انزلی


انزلی

نظرات بینندگان