امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار با دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ :‌ 97/05/29       عکاس : ابراهیم مختاری

امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار با دانشگاه صنعتی شریف


بانک

نظرات بینندگان