نشست مرتضی بانک با شرکت شیانگو دراگون ( پتروشیمی مهام قشم )

تاریخ :‌ 97/05/28       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مرتضی بانک با شرکت شیانگو دراگون ( پتروشیمی مهام قشم )


قشم

نظرات بینندگان