بازدید مشاور رییس جمهور از منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 97/05/27       عکاس : حسین تهوری

بازدید مشاور رییس جمهور از منطقه آزاد کیش


کیش

نظرات بینندگان