نشست مشترک نمایندگان ارشد مرکز تجارت بین المللی ITC با اکبر افتخاری معاون تولید،صادرات و فناوری

تاریخ :‌ 97/05/17       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مشترک نمایندگان ارشد مرکز تجارت بین المللی ITC با اکبر افتخاری معاون تولید،صادرات و فناوری


افتخاری

نظرات بینندگان