همکاری و سرمایه گذاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 97/05/15       عکاس : ابراهیم مختاری

همکاری و سرمایه گذاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در منطقه آزاد چابهار


بانک

نظرات بینندگان