بازديد دكتر سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي در امور حسابداري و حسابرسي از شهر فرودگاهي امام خميني(ره)

تاریخ :‌ 97/05/15       عکاس : پایگاه خبری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

بازديد دكتر سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي در امور حسابداري و حسابرسي از شهر فرودگاهي امام خميني(ره)


فرودگاه امام خمینی

نظرات بینندگان