استحمام شترها با آب دریا در سواحل جزیره قشم

تاریخ :‌ 97/05/13       عکاس : اصغر بشارتی

استحمام شترها با آب دریا در سواحل جزیره قشم


قشم

نظرات بینندگان