تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و بانک مهر ایران

تاریخ :‌ 97/05/07       عکاس : ابراهیم مختاری

تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و بانک مهر ایران


دبیرخانه

نظرات بینندگان