نشست مشترک استاندار بصره و استاندار خوزستان در سازمان منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 97/04/23       عکاس : محمود فیروزی

نشست مشترک استاندار بصره و استاندار خوزستان در سازمان منطقه آزاد اروند


اروند

نظرات بینندگان