آیین اختتامیه اولین جشنواره ملی مطبوعات در منطقه آزاد انزلی‎

تاریخ :‌ 97/04/16       عکاس : رامین مقدم

آیین اختتامیه اولین جشنواره ملی مطبوعات در منطقه آزاد انزلی‎


انزلی

نظرات بینندگان