نشست بررسی نحوه شناسه گذاری و اصالت کالا در مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/04/13       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست بررسی نحوه شناسه گذاری و اصالت کالا در مناطق آزاد


دبیر خانه

نظرات بینندگان