فرود مدرن ترين هواپيمای پهن پیکر جهان، ايرباس A350 سری 1000 شركت هواپيمايي قطر در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 97/04/13       عکاس : پایگاه خبری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

فرود مدرن ترين هواپيمای پهن پیکر جهان، ايرباس A350 سری 1000 شركت هواپيمايي قطر در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)


فرودگاه امام

نظرات بینندگان