نشست مشترک مسئولان دبیرخانه شورایعالی و مدیران مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 97/04/09       عکاس : مناطق آزاد

نشست مشترک مسئولان دبیرخانه شورایعالی و مدیران مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی


انزلی

نظرات بینندگان