با حضور معاون اول رییس جمهور و دکتر بانک دبیر شورا بزرگترين مجموعه تفريحي و گردشگري آكواريوم و باغ خزندگان،مجموعه دریایی مارینا و چند واحد تولیدی کارآمد گستر مورد بهره برداری قرار گرفت.

تاریخ :‌ 97/04/09       عکاس : مناطق آزاد

با حضور معاون اول رییس جمهور و دکتر بانک دبیر شورا بزرگترين مجموعه تفريحي و گردشگري آكواريوم و باغ خزندگان،مجموعه دریایی مارینا و چند واحد تولیدی کارآمد گستر مورد بهره برداری قرار گرفت.


انابت

نظرات بینندگان