افتتاح پروژه های زیرساختی،گردشگری و صنعتی منطقه آزاد انزلی با حضور معاون اول رییس جمهور

تاریخ :‌ 97/04/09       عکاس : رامین مقدم

افتتاح پروژه های زیرساختی،گردشگری و صنعتی منطقه آزاد انزلی با حضور معاون اول رییس جمهور


انزلی

نظرات بینندگان