مراسم تودیع و معارفه معاون تولید،صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/03/29       عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم تودیع و معارفه معاون تولید،صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد


دبیرخانه

نظرات بینندگان