مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با حضور مرتضی بانک

تاریخ :‌ 97/02/29       عکاس : حسین تهوری

مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با حضور مرتضی بانک


کیش

نظرات بینندگان