بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 97/02/29       عکاس : حسین تهوری

بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از منطقه آزاد کیش


کیش

نظرات بینندگان