افتتاح شبکه فیبر نوری و زیرساخت دسترسی ارتباط ثابت پرسرعت منطقه آزاد انزلی با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاریخ :‌ 97/02/22       عکاس : رامین مقدم

افتتاح شبکه فیبر نوری و زیرساخت دسترسی ارتباط ثابت پرسرعت منطقه آزاد انزلی با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات


انزلی

نظرات بینندگان