بازدید دبیر شورا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس

تاریخ :‌ 97/02/17       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید دبیر شورا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس


سرخس

نظرات بینندگان