امضاء تفاهم نامه منطقه آزاد چابهار با شرکت جی جی سی

تاریخ :‌ 97/02/05       عکاس : ابراهیم مختاری

امضاء تفاهم نامه منطقه آزاد چابهار با شرکت جی جی سی


چابهار

نظرات بینندگان