اولین نشست کمیته توسعه فناوری اطلاعات در مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/02/03       عکاس : ابراهیم مختاری

اولین نشست کمیته توسعه فناوری اطلاعات در مناطق آزاد


دبیرخانه

نظرات بینندگان