نشست مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تاریخ :‌ 97/02/03       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی


مجلس

نظرات بینندگان