مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 97/02/01       عکاس : مختار سلمانی

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو


ماکو

نظرات بینندگان