دیدار نوروزی مرتضی بانک با معاونین و مدیران وزارت خارجه

تاریخ :‌ 97/01/26       عکاس : ابراهیم مختاری

دیدار نوروزی مرتضی بانک با معاونین و مدیران وزارت خارجه


بانک

نظرات بینندگان